René Jansen

Digitalist. Doener. Doorzetter.

Over mij

Al vroeg in mijn leven, toen mijn vader in de jaren '80 als een van de eersten in ons dorp een personal computer aanschafte, werd mijn interesse in technologie gewekt. Deze vroege blootstelling stelde me in staat om zowel praktische als experimentele vaardigheden te ontwikkelen. Gedurende mijn studie verdiepte deze affiniteit zich verder, en ik kwam tot het inzicht dat technologie een cruciale rol speelt in innovatie. Echter, door mijn ervaringen en voortschrijdend inzicht ben ik gaan begrijpen dat ware digitale transformatie niet alleen een kwestie is van technologische vooruitgang, maar in essentie draait om menselijke interactie, veerkracht en doorzettingsvermogen.

my image

René Jansen

Digitalist uit Almere

Als gedreven professional met een passie voor het publieke belang, heb ik de opkomst van de digitale wereld gedurende meer dan 25 jaar van nabij meegemaakt. Mijn carrière kenmerkt zich door een reeks uitvoerende en leidende rollen waarin ik een bijdrage heb geleverd aan de digitale transformatie binnen zowel commerciële als publieke organisaties. Daarnaast onderhoud ik een weblog waarop ik mijn visie op digitale innovatie deel, met als doel de kern van werkelijke verandering te analyseren en te verklaren.

Wat mij onderscheidt in mijn professionele aanpak, is mijn vermogen om met een open blik en gefocust op het uiteindelijke doel van de organisatie te werken. Ik ben op mijn best in de rol van business data professional of als leidinggevende in teams die geconfronteerd worden met complexe uitdagingen in een dynamische omgeving.

Afdrukbare CV aanvragen

Status

27 JAREN ERVARING
38 ML PROJECTEN
828 TEVREDEN COLLEGA'S
98400 KM GEFIETST

Mijn CV

Vanaf mijn vijftiende heb ik de waarde van hard werken en doorzettingsvermogen leren kennen. Mijn eerste stap in de arbeidsmarkt zette ik met een krantenwijk voor de Telegraaf, waar ik elke ochtend om zes uur begon. In een tijdperk waarin papieren nieuws de standaard was, leerde ik de betekenis van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, terwijl ik dagelijks vele brievenbussen bediende. Hoewel dit misschien als een bescheiden begin lijkt, beschouw ik het als een fundamentele ervaring die de basis vormde voor mijn doorzettingsvermogen en professionaliteit. Voor de doeleinden van dit CV richt ik me echter op mijn professionele carrière die volgde na deze vroege ervaring.

WERKERVARING

2021 - nu

Business Data Professional @ CGI

van oktober 2021 to heden

Data Architect @ TenneT

In mijn functie als hands-on Data Architect bij TenneT legde ik de basis voor een geavanceerde data-integratiehub voor Grid Field Operations, temidden van de complexe uitdagingen gepaard gaand met de SAP4HANA-migratie. Deze data-hub speelt een cruciale rol in het transformeren van datastromen voor het realiseren van efficiënte en accurate planningen en analyses. Dit is van cruciaal belang voor het ondersteunen van zowel nieuwbouw als onderhoudswerkzaamheden binnen het hoogspanningsnet.

Mijn benadering in het integreren en harmoniseren van data uit verschillende backend systemen resulteerde in het ontwerpen en implementeren van een gecentraliseerde, betrouwbare databron. Deze inspanning legde de basis voor stabiele ondersteuning en verdere optimalisatie van planningsproducten en inzichten voor netwerkuitbreidingen, een sleutelfactor in het tijdperk van energietransitie. Dit alles werd bereikt ondanks de complexiteiten van een SAP-migratie en de afsplitsing van de Duitse sector van TenneT, wat de waarde van deze ontwikkeling binnen een dynamische en uitdagende omgeving benadrukt.

Data-onderzoeksanalist @ Topsector Logistiek

In mijn rol als Data-onderzoeksanalist bij de Topsector Logistiek heb ik een sleutelpositie ingenomen in de transformatie van de Nederlandse logistieke sector. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van een sectoroverschrijdend datamodel, dat is gebaseerd op internationale standaarden en verrijkt met principes van Linked Data. Dit model faciliteert de data-uitwisseling tussen de logistieke sector en andere vitale domeinen, waaronder energie, bouw en agrifood. Mijn onderzoek naar semantische standaarden en de toepassing van Linked Data binnen deze sectoren resulteerde in de publicatie van drie gedetailleerde rapporten. Deze rapporten bieden niet alleen inzicht in de integratiemogelijkheden, maar leveren ook strategische aanbevelingen om de efficiëntie van data-uitwisseling binnen de logistieke sector te verbeteren.

Mijn inspanningen hebben bijgedragen aan het versterken van de positie van de logistieke sector als een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie, klaar om de data-gedreven uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Projectleider @ EDSN

Het leiden van de consolidatie van meerdere Jira-instanties naar één centrale omgeving, waarbij workflows en systemen werden gestroomlijnd. Het ontwikkelen en uitvoeren van een migratieplan met minimale bedrijfsonderbreking, verbeterde efficiëntie en uniforme projecttracking. Zorggedragen voor risicomanagement en heldere communicatie met alle betrokkenen gedurende het project.

2015 - 2021

Digital Product Manager @ Waternet

van september 2015 tot oktober 2021

Digitaliseren met een menselijke maat

In mijn rol als Digital Product Manager bij Waternet stond ik aan het roer van de digitale transformatie, met de nadruk op het behouden van toegankelijkheid voor alle burgers en medewerkers. Het uitgangspunt was altijd "digitaliseren met een menselijke maat", waarbij ik zorgvuldig overwoog welke digitale oplossingen we aanboden en in welke situaties we traditionele benaderingen handhaafden. Deze benadering gold zowel voor de interactie met burgers als voor het digitale aanbod aan onze medewerkers.

Ik had de leiding over negen agile teams, verdeeld over de domeinen Klant en Medewerker, met vijf teams gericht op klantinteracties en vier op interne digitale oplossingen. Mijn verantwoordelijkheid was het leiden van deze teams om via een gestructureerd portfolio werkzaamheden uit te voeren die concrete waarde creëerden voor zowel klanten als medewerkers. Cruciaal in mijn rol was het waarborgen van de waarde voor de opdrachtgever, door zowel het bewaken als het realiseren van de business case achter Waternet’s digitale transformatie. Dit vereiste een nauwgezette regie over projecten om ervoor te zorgen dat onze inspanningen leidden tot meetbare verbeteringen en positieve veranderingen binnen de organisatie.

→ Bekijk de resultaten

2010 - 2015

Lijnmanager @ Waternet

van oktober 2010 tot september 2015

Afdelingshoofd Waterfacturatie

Als Afdelingshoofd Waterfacturatie stond ik voor de uitdaging om een operationele afdeling te motiveren hun werkprocessen te verbeteren. Dit bereikte ik door een initiatief te introduceren gebaseerd op LEAN principes, waarbij ik nadruk legde op het creëren van ruimte binnen de teams om eigenhandig met LEAN verbeteringen aan de slag te gaan. Dit initiatief leidde tot een fundamentele heroverweging en implementatie van lang bestaande werkwijzen, waardoor de afdeling significante verbeteringen in efficiëntie en productiviteit realiseerde.

Het succes van dit traject was mede te danken aan de bijna volledige deelname van het personeel aan de LEAN training, waarna zij actief bijdroegen aan het uitwerken en implementeren van verbeteringen in hun eigen werkprocessen. Het programma, genaamd SLIM (Samen LEAN Implementeren), diende vervolgens als een voorbeeldmodel voor de rest van Waternet, waarmee de impact van deze aanpak organisatiebreed werd erkend en toegepast.

Teamleider Administratie en Incasso

In de rol van Teamleider Administratie en Incasso had ik de leiding over drie teams met in totaal 32 medewerkers, met als primaire taak de facturatie en incasso van het jaarlijkse drinkwaterverbruik, goed voor een omzet van € 110 miljoen. Mijn verantwoordelijkheden omvatten niet alleen de dagelijkse operationele leiding, maar ook de planning, budgetbeheer, en het wervings- en beoordelingsproces van medewerkers.

Door een coachende managementstijl toe te passen, bereikten we een uitzonderlijk laag ziekteverzuimpercentage van 1,2%, het laagste binnen Waternet. Dit succes is toe te schrijven aan onze proactieve aanpak van ziekteverzuim en onze inzet voor het verhogen van het arbeidsplezier. Onze aanpak kenmerkte zich door actieve ondersteuning en betrokkenheid bij het welzijn van de medewerkers, wat resulteerde in een gemotiveerd en veerkrachtig team.

2009 - 2010

Business Analist @ Vitens & Evides

van december 2009 tot september 2010

Online Selfservice

Tijdens een interim opdracht bij Vitens/Evides speelde ik een cruciale rol in het vernieuwingsproject van de digitale klantomgeving. Mijn primaire taak was het coördineren van een integraal redesign, waarbij ik de diverse eisen van verschillende belanghebbende afdelingen — waaronder klantenservice, facturatie, en incasso — samenbracht tot een coherent self-service concept. Centraal in deze inspanning stond het vereenvoudigen van de klantinteracties, een doel dat duidelijk werd versterkt door onze focus op 'gemak' tijdens de workshops.

Deze strategische aanpak legde de onnodige complexiteit in de bestaande processen bloot en leidde tot een gedetailleerd functioneel ontwerp. Dit ontwerp werd vervolgens vertaald naar een visueel prototype, samen met aanbevolen procesverbeteringen, die de fundering legden voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale klantomgeving.

2008 - 2009

Application Engineer @ Essent

van april 2008 tot december 2009

Tijdens een interim opdracht als lead support engineer in het marktprogramma Stroomopwaarts, was ik verantwoordelijk voor het definiëren en tijdig leveren van business requirements voor essentiële aanpassingen in de SAP-ISU en SAP CRM systemen. Mijn focus lag op het waarborgen van de procescontinuïteit binnen de divisie Service en Verkoop, met speciale aandacht voor het optimaliseren van het berichtenverkeer tussen systemen, het voorkomen van dubbele contracten en het garanderen van ononderbroken facturatieprocessen.

Daarnaast was ik betrokken bij de begeleiding en beoordeling van het werk van een junior collega, gericht op allocatie en reconciliatie - kernprocessen in de energiesector. Deze ervaring en expertise leidden tot een vergelijkbare opdrachtsrol bij Delta Energie in Middelburg, waarbij ik mijn bijdrage aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van bedrijfskritische systemen verder kon uitbreiden.

2002 - 2008

Informatieanalist @ ENECO Energie

van april 2002 tot maart 2008

Liberalisering energiemarkt

Tijdens de liberalisering van de energiemarkt speelde ik een cruciale rol bij ENECO Energie, opererend op het snijvlak van IT en andere bedrijfsonderdelen. In deze dynamische periode was mijn bijdrage divers en richtte zich vooral op de voorbereiding van het bedrijf op de marktopening voor consumenten en MKB (fase 3 klanten), met name door het herontwerpen van de facturatie- en incassoprocessen.

Als vertegenwoordiger van de divisie Retail leidde ik later een belangrijk migratieproject voor het overzetten van 1,5 miljoen klanten naar het systeem van fusiepartner REMU. Mijn focus lag op het waarborgen van de kwaliteit door het organiseren van uitgebreide gebruikersacceptatietesten, het effectief communiceren met klanten over de migratie en het zorgvuldig oplossen van eventuele problemen.

Na de migratie richtte ik mij op het verminderen van klantverlies door de implementatie van strategische initiatieven, waaronder:

 • het handhaven van de cashflow zonder noemenswaardige onderbrekingen na de marktopening in 2004;
 • het voorkomen van imagoschade of een daling in klanttevredenheid door backoffice-problemen na de klantenmigratie;
 • het ontwikkelen van een customer experience checklist;
 • het voorstellen en verkrijgen van directie goedkeuring voor "Kill Bill", een vernieuwende visie op (online) facturatie;
 • het initiëren van Turn the Churn, een voorstel om internetselfservice te gebruiken voor klantbehoud;
 • Het indienen van diverse voorstellen gebaseerd op customer journeys om de klanttevredenheid en -loyaliteit te verhogen.
1999 - 2002

Consultant

van augustus 1999 tot maart 2002

Interim @ Ziggo (voorheen Casema)

Afdeling Netwerk Planning zag te weinig voortgang in de bouw van datahotels. De behoefte aan technische ruimte was hard nodig voor connectiviteit bij verschillende diensten. Mijn opdracht was om de crisis op twee punten aan te pakken. Het bouwproces kon bespoedigd worden door projecten parallel uit te voeren. En daarnaast bleek de paniek over knooppunt Kanaleneiland onterecht: de eigenaar van het gebouw wilde het huurcontract niet opzeggen, maar vroeg uiteindelijk een hogere huur. Probleem met gezond verstand opgelost.

Interim @ Shell

Het tot dan toe grootste ICT project ter wereld, Global Infrastructure (GI), had tijdelijk een projectleider nodig op één van de deelprojecten: het begeleiden van de transitie van verschillende landen naar HP OpenView Network Node Manager. Nadat de eerste landen succesvol overgingen naar het nieuwe netwerk management systeem, droeg ik het werk over aan een nieuwe medewerker en heb deze gecoacht.

Interim @ Alcatel-Lucent (voorheen Lucent Technologies)

Een joint venture van Alcatel-Lucent en een Amerikaanse telecom richtte zich op een vlotte levering van draadloze breedbandverbindingen tussen gebouwen in grootstedelijk gebied. De dienst bestond uit een point-to-point verbinding via de ether, bekabeling in het pand, netwerk componenten en een IP dienst over het geheel, meestal Internet voor bedrijven of LAN-interconnect. Mijn rol was om als hands-on projectleider deze zaken voor elkaar te krijgen.

1995 - 1999

Senior ICT Specialist @ IBM

van mei 1995 tot augustus 1999

Van trainee tot senior IT Specialist

De arbeidsmarkt was gunstig. Ik koos na mijn studie IBM Global Services uit om een trainee programma te volgen en het vak van IT'er te leren. Via het LTC Learning Program voor IT professionals en overige interne opleidingen groeide ik door tot senior niveau. Na diverse trainingen had ik een sleutelrol binnen het "tools team", een beheer- en ontwikkelafdeling voor de IBM EMEA helpdesk in Zoetermeer. Mijn werk deed ik op mainframes: OS390 / CICS / DB2, niet het gemakkelijkste vakgebied binnen de IT.

OPLEIDING

2021

Gecertificeerd Data Analist

Certificaat gehaald in 2021

Data Analytics

In deze bootcamp heb ik de volgende kennis opgedaan:

 • Exploratory Data Analytics (EDA);
 • Python-3, NumPy, Pandas;
 • Plotly, Seaborn;
 • Machine Learning, Scikit-Learn;
 • Diverse regressie- en classificatiemodellen;
 • Webscraping, BeautifulSoup, API's;
 • Regex;
 • SQL, MySQL Workbench;
 • Tableau;
 • Jupyter Notebook;
 • Bash, Git, GitHub;
 • Slack, Trello;
2002 - 2020

Diverse trainingen

van 2002 tot heden

Leven lang leren

Vanuit mijn vakgebied zie ik hoe snel alles verandert, dus qua ontwikkeling heb ik niet stilgestaan.

 • Scaled Agile Framework (SAFe);
 • Scenarioplanning en Business Dynamics;
 • Storytelling;
 • Azure DevOps, Teams;
 • Agile trainingen voor Scrum Masters en Product Owners;
 • ITIL v4 Foundation Certificate in IT Service Management;
 • De Baak, Waternet Management Programma;
 • LEAN Blue Belt (Green belt, aangevuld met management modules);
 • Schrijven op B1 niveau;
 • Op kop met Balanced Scorecard;
 • ENECO Management Talent Program;
 • Coaching voor Fieldmanagers;
 • Training Inzicht in Invloed;
 • Prince2 Foundation & Practitioner;
 • George Washington University, Project Management Fundamentals;
2001 - 2002

Post HBO - Haagse Hogeschool

van 2001 tot 2002

Breedbandcommunicatie

Met deze kopstudie leerde ik de belangrijkste technologieën voor data en spraak en verschillende technologiën en protocollen.

 • OSI-model en netwerktopologieën;
 • Fysieke netwerken: glasvezel, kabel, koper, ADSL, ADSL2, VDSL of VDSL2 via getwist paar;
 • Toepassing- en transportlaag: DNS, FTP, HTTP(S), POP3, SMTP, SNMP, SSH, TLS/SSL, TCP;
 • Netwerk -en datalinklaag: IPv4, IPv6, ATM, Ethernet, Token ring, Wifi, VoIP.
1996 - 1999

IBM International Education Centre - La Hulpe

van 1995 tot 1999

LTC Learning Program for ICT professionals

Als trainee kreeg ik een uitgebreid curriculum van IT trainingen aangeboden als onderdeel van mijn vierjaars contract. Tijdens het trainingsprogramma werd mijn contract omgezet naar onbepaalde tijd. Ik heb o.a. de volgende certificaten gehaald:

 • IMS Fundamentals;
 • Kennismaking met CICS;
 • OS/390 MVS: concepten en subsystemen;
 • MVS/ESA Job Control Language;
 • REXX onder TSO;
 • TCP/IP concepten en architecturen;
 • Datacommunicatie en Netwerken;
 • AmiPro voor Windows 3.1;
 • CTI - CallPath & CallCoordinator/2;
 • Beheer van Lotus Notes R4.1;
 • Applicatie ontwikkeling met Lotus Notes R4.1.
1990 - 1995

Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen

van 1990 tot 1995

Bedrijfseconomie

Met succes heb ik de HEAO voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Bedrijfseconomie;
 • Bedrijfsadministratie;
 • Informatiekunde;
 • Algemene Economie;
 • Engels;
 • Organisatiekunde;
 • Nederlands;
 • Financieel-Administratief Management.

Tot de vereisten behoorden ook een administratief practicum, stage, sociale en communicatieve vaardigheden en een afstudeeropdracht.

1988 - 1990

MEAO CA Verrijn Stuart School - Groningen

van 1988 tot 1990

Commerciële Economie

Met succes heb ik deze voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Commerciële Economie en calculatie;
 • Bedrijfseconomie en calculatie;
 • Bedrijfsadministratie;
 • Algemene Economie;
 • Nederlands;
 • Engels;
 • Duits.

Tot de vereisten behoorden ook een administratief practicum en een stage.

1983 - 1987

HAVO OSG De Groene Driehoek - Hoogeveen

van 1983 tot 1987

Economisch

Met succes heb ik deze voltijdsopleiding afgerond en de examens hiervoor met goed gevolg afgelegd. Het curriculum bestond uit de onderdelen:

 • Nederlandse taal en letterkunde;
 • Duitse taal en letterkunde;
 • Engelse taal en letterkunde;
 • Wiskunde;
 • Economie;
 • Handelswetenschappen en recht.

Afschriften van diploma's en certificaten zijn desgewenst digitaal verkrijgbaar. Je kan het verzoek doen via het contactformulier.

"Leef alsof je morgen zou sterven. Leer alsof je voor altijd zou leven"

-- Mahatma Gandhi

Skills

De gemiddelde duur van opdrachten in mijn cv laat zien dat ik geen eendagsvlieg ben of “een kunstje” vertoon. Ik geloof in een leven lang leren en werkervaring van méér dan 25 jaar laat zich niet gemakkelijk samenvatten. Je kan me inzetten als aanvoerder of als analist. Mijn technische vaardigheden heb ik geprobeerd samen te vatten in een wordcloud. Hopelijk uitnodigt dit vooral uit tot een goed gesprek.

 • Probleem oplossen   80%
 • Informatievaardig    95%
 • Stakeholder management   75%
 • Samenwerken   85%
 • Digitaal leervermogen   100%

Digital Business Data Analyst

Digitalist, gecertificeerd Data Analyst

Ervaring in informatietechnologie en zakelijk inzicht richten mijn aandacht op het doel van de organisatie en scherpt deze aan tot waar het werkelijk om gaat. Als gecertificeerd data analist komt mijn bedrijfskundige inzicht goed van pas en lukt het om met data waarde toe te voegen in de dienstverlening of het oplossen van bedrijfsproblemen met machine learning.

Leidinggevende

Coachend, agile leider of interim

Mijn stijl van leidinggeven komt het dichtst bij coachend of dienend leiderschap en komt het beste tot zijn recht in servicegerichte teams waar continu aan verbeteringen wordt gewerkt of in een organisatie die zich in een transformatie bevindt.

 • Handelsgeest   80%
 • Aanpassingsvermogen   85%
 • Betrokkenheid en waardering   100%
 • Werving en verzuim   85%
 • IT Service Management   75%
wordcloud skills

Technische vaardigheden

Bekwaam als analist en meewerkend voorman

Dit zijn de meest actuele technische vaardigheden die mijn deskundigheid als digitalist bepalen. Daarnaast is mijn bijdrage tot het creëren van een positief werkklimaat vooral luisteren en het goed afwegen van belangen. Ik ben zelfredzaam, dus ik start gemakkelijk in een nieuwe opdracht. Mijn ervaring in de publieke sector zorgen voor continue aandacht voor digitale veiligheid en privacy.

"Zonder data ben je gewoon iemand met een mening."

-- W. Edwards Deming

Wat heb ik te bieden?

Na ruim 25 afwisselende jaren, veelal in procesinnovatie en IT, kan ik bogen op waardevolle ervaringen. Met online of digitaal als vertrekpunt ben ik in staat om mijn diensten in verschillende posities en rollen aan te bieden. Ik lever ook zelf online projecten van begin tot eind en veilig gehost. Bij voorkeur vul ik mijn rol in als meewerkend voorman, dus dicht op de teams met handen aan de knoppen. Hoe herkenbaarder mijn bijdrage is bij uw organisatie, des te bevlogener ik de opdracht uitvoer.

Customer Experience

Uw organisatie kent de klanten goed, maar een verfrissende kijk op de zaak is wenselijk. Feiten en data, geen meningen en gissingen

Digital Workplace & Security

Het vergroten van digitale behendigheid van uw medewerkers en/of het aanleren van veilige werkwijzen die passen in de huidige tijd

Process innovation & IT

Meer effectiviteit en efficiency halen uit uw bedrijfsproces door toepassing van LEAN/ITIL practices en moderne digitale middelen

Interim Management

Wanneer alle zeilen bijgezet moeten worden in uw bedrijf. U heeft dringend behoefte aan een product owner of leiders die (scrum)teams aan kunnen sturen

Business Starter

Met een minimale investering wilt u als startende ondernemer uw visitekaartje voor de wereld achterlaten op het Internet

Premium Enterprise

Uw onderneming haalt nog niet het maximale uit het digitale kanaal en u kunt daar wel een scherpe blik bij gebruiken

Digitale Transformatie

Het oorspronkelijke business model van uw bedrijf moet op de schop en het oude denken moet plaatsmaken voor "digitaal, tenzij"

Utilities & Government

Al het voorgaande, aangevuld met mijn sectorervaring voor opdrachtgevers in energie, watermanagement of gemeentelijke overheid

Heldere Aanpak

IDEE

SCHETS

ONTWERP

PRODUCT

TEST

LANCEREN

Portfolio

Mijn complete portfolio staat hier in het Nederlands en op GitHub (engelstalig). Dit is slechts een greep uit de resultaten van mijn werk. Het portfolio bestaat uit projecten die ik zelfstandig heb geleverd of in teamverband.

PRO DEO

Bij gelegenheid lever ik mijn diensten "om niet" aan organisaties met een maatschappelijk doel

Meer weten?

Mijn Blog

Bloggen is voor mij een essentiële uitlaatklep die niet alleen mijn denken verscherpt, maar ook rust brengt in mijn hectische werk. Ik streef ernaar maandelijks te schrijven, mijn gedachten te delen en de interactie met lezers aan te gaan. Dit heeft geleid tot waardevolle connecties die mijn professionele en persoonlijke groei hebben verrijkt. Bloggen is een unieke kans om te leren, te delen en te verbinden. Welkom in mijn wereld van data & digitalisering.

Samenspel in een wereld vol informatie

Door René | 25 februari 2024 | 5 min. leestijd

In het steeds complexere datalandschap, waar specialisaties en technologische vooruitgang hand in hand gaan, wordt de noodzaak voor duidelijke roldefinities steeds urgenter.

Lees het

Van meesterwerken tot medische mirakels

Door René | 25 januari 2020 | 10 min. leestijd

De onbegrensde wereld van kunstmatige intelligentie. Een alledaagse opsomming van toepassingen van AI.

Lees het

Het ontrafelen van verborgen patronen in een zee van informatie

Door René | 6 februari 2024 | 3 min. leestijd

Data zijn de nieuwe olie. Je hoort deze constatering vaak voorbij komen. Machine learning en data spelen een cruciale rol in het transformeren van industrieën, het stimuleren van innovatie en het hervormen van onze perceptie van technologie.

Lees het

Voorbij de hype: artificial intelligence

Door René | 25 januari 2020 | 10 min. leestijd

Een realistische verkenning van AI’s belofte en grenzen. Alles wat je moet weten, om mee te beginnen, over de hoopgevende technologie met betrekking tot artificial intelligence en machine learning.

Lees het

"Van de meest ontevreden klanten leert men het meest"

-- Bill Gates

Contact met mij

Laat het me gerust weten als u nog aanvullende informatie nodig heeft. Ik beantwoord graag al uw vragen. Je kan ook direct een afspraak maken in mijn agenda.

CONTACT OPNEMEN

 • [Protected email address - © 2020 www.renejansen.in]

 • [Protected mobile number - © 2020 www.renejansen.in]

 • [Protected mobile number - © 2020 www.renejansen.in]

 • Marie Curielaan 47, Almere

 • linkedin.com/in/jansenrene/

 • Direct een kennismaking plannen

Laat een berichtje achter

verzenden ...

Kameleon

Dit markante dier leert ons dat het mogelijk is om je te specialiseren en tegelijkertijd continu aan te passen aan de omgeving. Niet voor niets loopt de kameleon al 60 miljoen jaar rond op onze planeet.© 2021 met toewijding gemaakt door renejansen.in | Privacyverklaring